Slide1

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Programu Rewitalizacji, który został przyjęty przez Radę Gminy w dn. 22.02.2017 roku.

 

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym projektem Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały od 24 stycznia do 15 lutego 2017 roku.

 

 

 

Zakończyliśmy prace nad tworzeniem Programu rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023.  Obszar rewitalizacji składa się z 3 podobszarów: Jabłonna, Chotomów i podobszaru o nazwanego Wsie Zachodnie (część wsi: Rajszewa, Skierd, Bożej Woli i cała wieś Suchocin). Wyznaczony obszar obejmuje 574,97 hektarów co stanowi 8,87% naszej Gminy i zamieszkiwany jest przez 5191 tysięcy mieszkańców co stanowi 29,84% całkowitej liczby osób zamieszkujących gminę. 

 

 

 

W ramach tworzonego właśnie Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 (PR) powstanie Komitet Rewitalizacji. Będzie on ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym oraz monitorującym, wspierającym wójta w realizacji Programu. Komitet będzie składał się z urzędników, kluczowych dla realizacji PR oraz przedstawicieli strony społecznej, reprezentujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji, radnych, przedsiębiorców oraz aktywnych mieszkańców całej Gminy. Nabór na przedstawicieli strony społecznej będzie otwarty. Szczegóły już wkrótce. Komitet Rewitalizacji został powołany Zarządzeniem wójta.