Slide1

Zakończyliśmy prace nad tworzeniem Programu rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023.  Obszar rewitalizacji składa się z 3 podobszarów: Jabłonna, Chotomów i podobszaru o nazwanego Wsie Zachodnie (część wsi: Rajszewa, Skierd, Bożej Woli i cała wieś Suchocin). Wyznaczony obszar obejmuje 574,97 hektarów co stanowi 8,87% naszej Gminy i zamieszkiwany jest przez 5191 tysięcy mieszkańców co stanowi 29,84% całkowitej liczby osób zamieszkujących gminę.