Slide1

W ramach tworzonego właśnie Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 (PR) powstanie Komitet Rewitalizacji. Będzie on ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym oraz monitorującym, wspierającym wójta w realizacji Programu. Komitet będzie składał się z urzędników, kluczowych dla realizacji PR oraz przedstawicieli strony społecznej, reprezentujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji, radnych, przedsiębiorców oraz aktywnych mieszkańców całej Gminy. Nabór na przedstawicieli strony społecznej będzie otwarty. Szczegóły już wkrótce. Komitet Rewitalizacji został powołany Zarządzeniem wójta.