Slide1

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Programu Rewitalizacji, który został przyjęty przez Radę Gminy w dn. 22.02.2017 roku.