Slide1

Koniec roku to także koniec pracy nad Programem Rewitalizacji. Wczoraj, 29 grudnia 2016 roku odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami dotyczące tworzenia Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Debatowaliśmy nad tym co warto zrealizować w ramach programu i kto może się włączyć w realizację projektów rewitalizacyjnych?

Program Rewitalizacji daje Gminie szansę na zdobycie środków na wsparcie osób najbardziej potrzebujących, rozwiązanie problemów społecznych oraz remont budynków, które będą przeznaczone na cele społeczne. Przed nami duża szansa na wprowadzenie zmian, które służyć będą mieszkańcom obszaru wyznaczonego do rewitalizacji ale także dalekosiężnie mieszkańcom całej Gminy.

W Programie Rewitalizacji znajdzie się wiele działań, których celem będzie aktywizacja i integracja społeczności gminnej, poprawa estetyki ulic, podnoszenie świadomości mieszkańców w temacie środowiska, czystości powietrza i wiele innych działań. Program Rewitalizacji to dopiero początek, przed nami trudne zadanie realizacji jego zapisów.