Slide1

Rozpoczynamy pracę z mieszkańcami nad przygotowaniem programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023. Do tej pory była prowadzona diagnoza danych statystycznych o jakie poprosiliśmy różne instytucje w gminie i powiecie. Na ich podstawie wybraliśmy obszar rewitalizacji, na który składają się 3 podobszary:

 

Teraz nadszedł czas konsultacji z mieszkańcami i doprecyzowania podobszarów, na terenie których będziemy przez najbliższe lata mogli prowadzić działania rewitalizacyjne.

Zapraszam serdecznie na spotkanie konsultacyjne w formie debaty w dn. 23.11.2016 do GCKiS w Jabłonnie w godz. 19.00-21.00. W trakcie spotkania porozmawiamy jeszcze raz o tym czym jest rewitalizacja, zostaną przedstawione podobszary przeznaczone do rewitalizacji oraz uzasadnienie ich wyboru. Będzie także czas na wspólną pracą nad doprecyzowaniem podobszarów. Omówimy również harmonogram spotkań, który znajduje się w załączeniu.

Zapraszam także na wycieczki jakie zorganizowaliśmy dla Państwa tropem historii lokalnej i tradycji poszczególnych wybranych podobszarów, które odbędą się 27 listopada i 3 grudnia. Szczegóły także w załączonym harmonogramie. Będzie to wspaniała okazja do spojrzenia na codziennie mijane miejsca z innej strony i zastanowienia się jak można wykorzystać potencjał naszej Gminy do zmian w przyszłości.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojej obecności.