Slide1

27 listopada i 3 grudnia odbyły się 3 spacery konsultacyjne po obszarze rewitalizacji. Razem z przewodnikiem Pawłem Jankowskim odkrywaliśmy historię i tradycję Wsi Zachodnich, czyli: Suchocina, Bożej Woli, Rajszewa i Skierd a także Chotomowa i Jabłonny.

Historia terenu, na którym mieszkamy jest ogromnym potencjałem i świetnym narzędziem do wykorzystania do aktywizacji i integracji mieszańców, budowania tożsamości lokalnej, spędzenia czasu wolnego. Ten potencjał bez wątpienia będzie wykorzystany w realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Zobacz zdjęcia ze spacerów:

 

Autorem zdjęć jest pan Tomasz Michałowski (zdjęcia nr 1,4,5,6 w zakładce Wsie Zachodnie przedstawiają uczestników spaceru na terenie sołectwa Trzciany)