Slide1

Podstawą prawną do przygotowania programu rewitalizacji są dwie ustawy. Decydując się na przygotowanie programu samorządy mogą wybrać, z której ustawy skorzystać: Ustawy o samorządzie gminnym czy Ustawy o rewitalizacji.

  1. Ustawa o Samorządnie Gminnym: podstawą do stworzenia programu rewitalizacji jest art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 201 r. poz. 446). Stworzony na jej podstawie dokument nazywany jest Programem Rewitalizacji (PR)
  1. Drugą ustawą, z której mogą korzystać samorządy jest  Ustawa o Rewitalizacji: podstawą do stworzenia programu rewitalizacji jest art.14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Stworzony na jej podstawie dokument nazywany jest Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR)
Przygotowując program rewitalizacji należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego:

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Dość jasno wyjaśnia on na czym polega rewitalizacja i jakie są kolejne etapy przygotowywania programu rewitalizacji w gminie.

Wiele cennych informacji na temat rewitalizacji znaleźć można także na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Stworzenie programu rewitalizacji to nie koniec działań. Gotowy i skonsultowany z mieszkańcami dokument powinien być przyjęty uchwałą rady gminy. Następnie, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których prowadzi weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 określiła zasady wpisu lub wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu.

Oznacza to, że nasza Gmina, po przyjęciu programu rewitalizacji przez radę gminy wystąpi z wnioskiem o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Aby uzyskać taki wpis program będzie musiał spełnić szereg wskaźników, które określone są w karcie oceny programu rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Wielość dokumentów może przyprawić o zawrót głowy. Warto się jednak z częścią z nich zapoznać. Większość jest napisana naprawdę ludzkim i zrozumiałym językiem.